בדיקה

1.50

מגדיל טווח בתקן AX Wi-Fi 6 המתקדם ביותר במהירות 3000Mbps (כל יחידה)
כל יחידה הינה מגדיל טווח בתקן AX בטכנולוגיית Wi-Fi 6 במהירות 3000Mbps 5GHz: 2402 Mbps (802.11ax)
2.4GHz: 574 Mbps (802.11ax), חבילת 3 יחידות מספקת כיסוי מירבי של הבית.

הוסף להשוואה
בדיקה